HR Drone logo
icon
Transport ARM logo
Transport ARM
About
ՏրանսՊորտ ՍՊԸ-ն լոգիստիկ և բեռնափոխադրման բազմաֆուկցիոնալ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն է, հանդիսանում է ПЭК ռուսական խոշոր ընկերության միակ ներկայացուցիչը Հայաստանում, իրականացնում է բեռնափոխադրումներ ԵԱՏՄ երկրների տարածքով:
Key facts
Industry
Size
11-50
Type
Product
Jobs
empty
We don't have any job openings now
Stay tuned for future updates
Let us know about you!
Even if we don't have suitable open positions listed at the moment, we're always looking to connect with talented people, like you 🤩
logo
This page looks better in the app