HR Drone logo
icon
ՍԱՐԴ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑ logo
ՍԱՐԴ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՑԱՆՑ
About
«Սարդ» խանութների ցանցը («Տոր» ՍՊԸ) գործում է շինանյութի հայկական շուկայում 1996 թ-ից հայկական շուկայում՝ սպառողներին ապահովելով եվրոպական բարձրորակ ապրանքների լայն տեսականիով: Մինչ օրս Սարդը՝ ընդլայնել է իր ցանցը և հիմնել թվով 10 խանութ-սրահ, ինչպես Երևան քաղաքի տարբեր հատվածներում, այնպես էլ Գյումրի քաղաքում:
Key facts
Industry
Size
51-200
Type
Product
Jobs
empty
We don't have any job openings now
Stay tuned for future updates
Let us know about you!
Even if we don't have suitable open positions listed at the moment, we're always looking to connect with talented people, like you 🤩
logo
This page looks better in the app