HR Drone logo
icon
Best It Plaza logo
Best It Plaza
About
Ծրագրավորման դասընթաց սկսնակների համար։ 6 ամսյա դասընթացի ընթացքում կստանաք համապատասխան գիտելիքներ։ Սովորեցնում ենք` Html,Css,Sass,Bootstrap,JavaScript,Git,Github,React Js,Redux: Անհրաժեշտ չեն նախնական գիտելիքներ, Անգլերենի իմացությունը պարտադիր չէ: Դասընթացի ավարտին տրվում է սերտիֆիկատ։
Key facts
Industry
Size
2-10
Type
Start up
We are social
Jobs
empty
We don't have any job openings now
Stay tuned for future updates
Let us know about you!
Even if we don't have suitable open positions listed at the moment, we're always looking to connect with talented people, like you 🤩
logo
This page looks better in the app