HR Drone logo
icon
Ալֆա-Ֆարմ ՓԲԸ logo
Ալֆա-Ֆարմ ՓԲԸ
About
Ալֆա Ֆարմ» դեղագործական ընկերությունը հիմնադրվել է 1996 թ.-ին: Ներկայումս ընկերությունը զբաղեցնում է առաջատար դիրք Հայաստանի դեղագործական շուկայում և շուրջ 27 տարի հաջողությամբ զբաղվում է դեղամիջոցների ներկրմամբ, մեծածախ և մանրածախ առևտրով:
Key facts
Industry
Size
501-1000
Type
Corporate
Jobs
View all
Let us know about you!
Even if we don't have suitable open positions listed at the moment, we're always looking to connect with talented people, like you 🤩
logo
This page looks better in the app