This page looks better in the app
Ալֆա-Ֆարմ ՓԲԸ logo
Ալֆա-Ֆարմ ՓԲԸ
Health Care
About
Ալֆա Ֆարմ» դեղագործական ընկերությունը հիմնադրվել է 1996 թ.-ին: Ներկայումս ընկերությունը զբաղեցնում է առաջատար դիրք Հայաստանի դեղագործական շուկայում և շուրջ 27 տարի հաջողությամբ զբաղվում է դեղամիջոցների ներկրմամբ, մեծածախ և մանրածախ առևտրով:
Key facts
Industry
Health Care
Size
501-1000
Type
Corporate
Gallery
Jobs
empty
We don't have any job openings now
Stay tuned for future updates

Download
the app

qr