Մատակարարման բաժնի ղեկավար

Category
Logistics, Supply Chain, Transportation
Employment type
Full-time
Work level
Senior
Location
Yerevan

Job description

ԱՍԷԴԼ–ի մատակարարման բաժնի համար փնտրում ենք արտասահմանայան գնումների, մաքսային ձևակերպումների փորձ ունեցող մասնագետի, ով ղեկավարելու է մատակարարման ստորաբաժանման գործընթացները, կապ է հաստատելու գործընկերների հետ, իրականացնելու և վերահսկելու է մատակարարման ողջ ընթացքը։

Requirements

 • Բարձրագույն կրթություն
 • 3–5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ
 • ֆինանսական վերլուծություն կատարելու ունակություն
 • Գնումների և մատակարարման գործընթացին առնչվող օրենսդրության իմացություն
 • Անգլերենի և ռուսերենի լեզուների իմացություն
 • 1C և MC office ծրագրերի իմացություն

Responsibilities

Գնումների և փաստաթղթավորման գործառույթներ

 • Իրականացնում է գնման հայտերի վերլուծություն և պատվերի կազմում
 • Իրականացնում և վերահսկում է ընտրված միջազգային և տեղական մատակարարների հետ կապը, համագործակցության ձևաչափերը
 • Իրականացնում և վերահսկում է մատակարարների գնահատման և ընտրության գործընթացը
 • Վերահսկում է բեռնափոխադրող տրանսպորտային ընկերությունների գնահատումը և ընտրությունը
 • Կապող օղակ է հանդիսանում մատակարարների, արտադրողների, ընկերության համապատասխան բաժինների աշխատակիցների միջև
 • Բանակցություններ է վարում տեղական և միջազգային մատակարարների հետ կնքվելիք պայմանագրերի դրույթների շուրջ և վերջիններիս հետ կնքում պայմանագրեր
 • Վերահսկում է գնումների բաժնի կողմից իրականացվող աշխատանքները
 • Վերահսկում է գնումներին առնչվող տվյալների էլեկտրոնային բազան (գնման հայտեր, մատակարարների ընտրության գործընթացին առնչվող փաստաթղթեր, ինչպես նաև մրցույթային փաստաթղթեր)
 • Վերահսկում է համապատասխան ծրագրում տեղադրված գնման հայտերի տվյալների ժամանակին մուտքագրումը
 • Վերահսկում է արտահանվող և ներմուծվող ապրանքների գործընթացները, այդ գործընթացներն ապահովող փաստաթղթերի ձևակերպումները, մաքսազերծման գործընթացը

Լոգիստիկային վերաբերվող գործառույթներ

 • Վերահսկում է տրանսպորտային կազմակերպությունների հետ գնված ապրանքների լոգիստիկան ապահովելու գործընթացը
 • Առաջարկություններ է իրականացնում իր ենթակայության տակ գտնվող ստորաբաժանման անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսներին աշխատանքի ընդունելու, օպտիմալացնելու և կրճատելու վերաբերյալ, մասնակցում է անձնակազմի հավաքագրման գործընթացին

Specialty

Production
Procurement
Demand Planning

Required skills

Purchasing/Sourcing experience
Honesty
Proactive
Optimization of logistics processes
Cost-to-serve analysis

Preferred skills

Invoice development
Customs documentation
Procurement strategies
Leadership skills
Ability to determine priorities
Tech Literacy

Benefits

Community And Personal Development
Team Building And Corporate Events
Not sure if you should apply?
Many people don’t apply because they’re not 100% qualified, If you match at least 60% of the requirements, we encourage you to apply. 🙌
ASEDL logo
ASEDL
Manufacturing
Մեր կազմակերպության առաքելությունն է՝ մանր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեության խթանմամբ նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը։
Size
201-500
Type
Product

Download
the app

qr