Synopsys Armenia logo
Synopsys Armenia
Ծրագրային ապահովման և ՏՏ ծառայություններ
Մեր մասին
Synopsys is a valued partner for global silicon to systems design across a wide range of vertical markets, empowering technology innovators everywhere with the industry’s most comprehensive and trusted solutions. At Synopsys, we’re enthusiastic learners and seasoned inventors. We’re makers and visionaries who make technology safer.
Հիմնական փաստեր
Ոլորտ
Ծրագրային ապահովման և ՏՏ ծառայություններ
Չափ
501-1000
Տեսակ
Կորպորատիվ
Պատկերասրահ
Աշխատանքներ

Ներբեռնեք
հավելվածը

qr