Globbing logo
Globbing
Տրանսպորտ և լոգիստիկա
Մեր մասին
Globbing is an international corporation which currently operates in Armenia, Kazakhstan, Uzbekistan, Kuwait and carries out deliveries from 7 countries. It is constantly on the path to global expansion. The world-famous ABC News and NBC News recognized the brand as a mega-successful startup. At the moment Globbing has more than 300 employees.
Հիմնական փաստեր
Ոլորտ
Տրանսպորտ և լոգիստիկա
Չափ
201-500
Տեսակ
Կորպորատիվ
Հիմնադրման ամսաթիվ
05/07/2015
Բենեֆիթներ
Playground and entertainment
Result-based bonuses
Trainings
Company-sponsored events
Birthday wedding and childbirth gifts
Business trips
Referral program for employees
Loyalty bonus program
Հետևեք մեզ
Պատկերասրահ
Աշխատանքներ
empty
Այս պահին չունենք հայտարարություններ
Հետևե՛ք հետագա թարմացումներին

Ներբեռնեք
հավելվածը

qr