English with Laura logo
English with Laura
Կրթություն
Մեր մասին
English with Laura provides English classes to 90+ IT/Telecom companies (TeamViewer, Picsart, AMD, Ucom, Viva-MTS, and many more) in Armenia. The mission of our language center is to inspire and guide people to learn languages. And our philosophy is expressed well in this quote: “Once a student, always a friend.”
Հիմնական փաստեր
Ոլորտ
Կրթություն
Չափ
11-50
Տեսակ
Կորպորատիվ
Հետևեք մեզ
Պատկերասրահ
Աշխատանքներ
empty
Այս պահին չունենք հայտարարություններ
Հետևե՛ք հետագա թարմացումներին

Ներբեռնեք
հավելվածը

qr